top of page

למה לא כדאי להעביר ספגטי מצלחת לגרף ואיך אפשר להתמודד עם הצורך להשוות כמה מגמות בצורה יעילה יותר?

Updated: 1 day ago

*יישום אלטרנטיבות על POWER BI. ההנחיות המפורטות כולל צילומי מסך  מצורפות

הרבה פעמים כשמישהו מנסה להציג מגמות של כמה קטגוריות על פני ציר הזמן , אנחנו נראה גרף כמו בתמונה:בואו נבחן האם גרף זה יכול לעזור לנו להשוות בין המגמות:


תנסו לבדוק מה קרה למכירות של הספרים בחודשים שהייתה ירידה במכירות של צעצועים.

או להבין האם יש חודשים שבהם המכירות של התכשיטים עלו כשרב הקטגוריות האחרות דווקה היו בירידה?


מבולבלים? בואו ננסה להבין מאיפה האתגרים....
  • הקוים חוצים זה את זה. כדי להשוות בין אלו שאנחנו רוצים להתפקס עליהם, המוח צריך “לנטרל את הרעש“  של כל האחרים. זה הרבה עבודה.

  • על מנת להבין איזה קו שייך לאיזה קטגוריה אנחנו צריכים כל פעם לחפש את המקרא למעלה. הזיכרון  שלנו מחזיק את המידע לזמן מאוד קצר, כל הפרעה הכי קטנה מחייבת לחזור לבדיקה שוב ושוב.

  • הגיוון שבצבעים יוצר "עומס קוגנטיבי" או ברדק בעיניים, בשפה יותר פשוטה.


איך אפשר אחרת על מנת שלקורא יהיה יותר קל?


הפתרון יהיה תלוי בסוגי השאלות שהגרף מיועד לענות עליהן .

אם זה בסגנון השאלה הראשונה ששאלתי:

מה קרה למכירות של הספרים בחודשים שהייתה ירידה במכירות של צעצועים?


אפשר להפריד את הגרף לגרפים קטנים של קוים שנמצאים "צמודים" אחד מתחת לשני.

זה יאפשר השוואה של כל קטגוריה והמגמות שלה וגם השוואה במגמות בין הקטגוריות.

למשל, רואים שבחודש נובמבר הייתה ירידה גם במכירות הספרים וגם במכירות של הצעצועים.


טיפ נוסף: ככל שהקווים יותר קרובים זה לזה, ההשוואה תהיה קלה יותר. לכן במידה וידוע מה הקטגוריות שלרב בודקים אותן ביחד, כדאי שהגרף יהיה מסודר כך שהן יהיו רצופות בלי קטגוריות אחרות ביניהן.אם השאלות הן בסגנון השאלה השניה:

האם יש חודשים שבהם מכירות של התכשיטים עלו  כשרב הקטגוריות האחרות דווקה היו בירידה?


אפשר ללכת בכיוון גרף אינטרקטיבי שכל פעם מדגיש את הקו של הקטגוריה הרלוונטית לפי בחירת המשתמש.

זה יאפשר בקלות לבדוק את המגמה המודגשת לעומת אחרות.

כיצד מיישמים?


גרפים קטנים:


גרף אינטרקטיבי


0 comments

Comentários


STAY IN TOUCH

Get New posts delivered straight to your inbox

Thank you for subscribing!

bottom of page