top of page

שיטות מומלצות לניהול אחסון ב-AZURE SQL


ניהול אחסון

 

אחד הנושאים הכי כואבים בתחום של ניהול אחסון בענן הוא שהעלויות עשויות להפוך במהירות לבור ללא תחתית.

החדשות הטובות הן, שזה לא חייב להיות ככה. יש כמה דרכים לנהל את האחסון באופן נכון וחסכוני יותר: 


1.    שימוש בדחיסת נתונים כדי להוריד עלויות של שכבת האחסון ניתן להשתמש בדחיסת נתונים כדי להוריד את נפח הנתונים בשטח האחסון ואת גודל הנתונים שקריאות שונות ייגשו אליהם. יחד עם זאת, דחיסת נתונים באה יד ביד עם שימוש מוגבר של משאבי עיבוד, שמבצעים פעולות חישוביות כדי לדחוס ולנפח את הנתונים. לכן, עלינו לשים לב אילו נתונים אנחנו דוחסים ומה המשמעות של הדחיסה עבור הביצועים שלנו.

2.    ניהול נכון של אינדקסים בעוד אינדקסים יכולים להוביל למהירויות הרבה יותר גבוהות לקריאת נתונים, ניהול לא נכון שלהם יכול להוביל להורדת ביצועים ולעלויות מוגברות. הורדת אינדקסים לא שימושיים, בחירת עמודות רלוונטיות לשאילתות תכופות ושימוש בכלים מובנים של Azure כגון Index Advisor יעזרו לכם להוריד עלויות של שכבת האחסון.

3.    התראות ב Azure Monitor כלי מאוד משמעותי שקיים בAzure, הוא Azure Monitor, שמאפשר למשתמשים לעקוב אחרי ניצול משאבים ולייצר התראות במידה ויש חריגה מהניצול הצפוי. ניתן לעקוב אחרי האחסון של Azure SQL בעזרת הכלי הזה ולהגדיר התראות, כך שאם מטריקות מסוימות בשכבת האחסון יעברו את הגבול המצופה להן, התראה תישלח לכל הגורמים הרלוונטים.

 

4.    אירכוב נתונים נתונים שמאוחסנים בדאטה-בייס האופרטיבי לא חייבים להיות הנתונים הכי ישנים, ישנם הרבה מקרים בהם ניתן להעביר נתונים ישנים לשכבת אחסון יותר זולה בגלל שלא ניגשים אליהם באופן קבוע. הזזת הנתונים לשכבת אחסון יותר זולה אמנם תגרום לקריאות יותר יקרות, אך בהרבה מקרים המגרעה הזאת משתלמת ביחס להוזלת העלויות שנגרמת.

 

בנוסף, שימוש בפוליסות אחזקה מאפשר למשתמשים להשאיר רק את הנתונים הרלוונטים בעבורם בעזרת אוטומציות.

5.    שימוש בElastic pools  לארגונים שמשתמשים ביותר ממסד נתונים אחד, שיתוף המשאבים בין המסדים יכול להתאים לדרישות העסקיות וכך להוריד את העלויות באופן משמעותי.

6.    הגדרת פרטיציות פרטיציות מחלקות טבלה אחת לכמה חלקים יותר קטנים שנקראים פרטיציות. ניתן לנהל ולאחסן כל פרטיציה בנפרד, ובכך לייצר הפרדה בין פעולות תחזוקה נחוצות ללא נחוצות ולייעל את השימוש במשאבים הקיימים. חשוב להגדיר את הפרטיציות באופן נכון, שכן הגדרה לא נכונה תוביל להורדה בביצועים ולעלייה בצריכת המשאבים. במידה והפרטיציות הוגדרו באופן נכון, יהיה ניתן לראות ייעול של שאילתות ופעולות תחזוקה וכתוצאה מכך, יופחתו העלויות.

   Azure Cost Optimizer .7 ,Azure מתוך הניסיון הרחב שלנו אל מול ארגונים שונים ומגוונים, וניהול אחסון בענן

גיבשנו מתודולוגיה באמצעותה אנחנו מסייעים ללקוחות להפחית את העלויות בענן בעשרות אחוזים בשנה! אנחנו כל כך בטוחים במוצר הזה, שאנחנו מתחייבים שתשלמו אך ורק אם נצליח לחסוך לכם.

 

 

 

0 comments

Comments


STAY IN TOUCH

Get New posts delivered straight to your inbox

Thank you for subscribing!

bottom of page